GELATO CHEF - TRƯỜNG ĐÀO TẠO LÀM KEM Ý CHUYÊN NGHIỆP

    Giỏ hàng của bạn trống!

1. Giới thiệu về phong cách của nghệ nhân Soft Gelato

2. Thành phần và nguyên liệu

3. Phòng thực hành và máy móc

4. Sản xuất Soft Gelato từ sữa và nước

5. Sản xuất Soft Gelato từ trái cây, mứt, bột,...vv

6. Tổng quan đầy đủ vầ các phương pháp sản xuất khác nhau

7. Quản lí Soft Gelato đúng cách

8. Tính toán giá vốn

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận:

Bạn Đang Muốn