GELATO CHEF - TRƯỜNG ĐÀO TẠO LÀM KEM Ý CHUYÊN NGHIỆP

    Giỏ hàng của bạn trống!

1. Giới thiệu về phong cách nghệ nhân Gelato

2. Thành phần và nguyên liệu

3. Phòng thực hành và máy móc

4. Sản xuất Gelato từ sữa

5. Sản xuất Sorbets làm từ trái cây

6. Tổng quan đầy đủ về các phương pháp sản xuất khác nhau

7. Quản lý Gelato đúng cách và kinh tế

8. Tính toán giá vốn

9. Các ý tưởng kinh doanh

10. Chiến lược về giá và Marketing

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận:

Bạn Đang Muốn